Informacje

Technika diamentowa to bezwstrząsowe, bezudarowe i bezpyłowe wykonanie precyzyjnych cięć i otworów w betonach zbrojonych i innych materiałach budowlanych przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu i zapylenia. Zastosowanie segmentów diamentowych gwarantuje dużą precyzję odwiertu oraz daje wysoką jakość obrabianej powierzchni.

Otwory wykonywane techniką diamentową znalazły zastosowanie głównie przy wykonywaniu otworów na przewody:

  • grzewcze
  • kanalizacyjne
  • klimatyzacyjne i wentylacyjne
  • słupów i barierek
  • otworów rewizyjnych w kanałach
  • otworów perforacyjnych do tras kablowych
  • otworów pod puszki instalacyjne